Zo blijft het ongenoegen sluimeren, hoezeer premier Mark Rutte ook verkondigt dat hij ‘een van de meest expansieve kabinetten sinds Den Uyl’ leidt. Met de verkiezingen over anderhalf jaar in aantocht zal de druk alleen maar oplopen. Zo verging het een ander kabinet in hoogconjunctuur ook. Onder leiding van Wim Kok liet Paars II voor de verkiezingen van 2002 het geld rollen; toch was niemand uiteindelijk tevreden.

Niemand is uiteindelijk tevreden en zo hebben we effectief weer gezorgd voor een begrotingstekort aan het einde van dit jaar. En nog pijnlijker: het is nog maar de vraag of de extra toezeggingen die er nu zijn uiteindelijk goed terecht komen en effectief worden besteedt.

Lekker gewerkt.